Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

I.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony i odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest XDENTAL Łukasz Kupian, ul. Wędrowna 4/31, 20-819 Lublin, NIP: 539-145-90-60. Wszelkie wypowiedzi w pierwszej osobie oraz nawiązania do tej formy, takie jak „my” lub „nas” odnoszą się w niniejszym dokumencie o ochronie danych do powyższego podmiotu.

W sprawie ochrony danych osobowych mogą skontaktować się Państwo za pomocą wymienionych kanałów komunikacyjnych lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@xdental.pl

II.

Jakie dane są przetwarzane?

Mogą uzyskać Państwo dostęp do naszej Strony Internetowej bez podawania danych osobowych (takich jak imię, adres pocztowy, adres e-mail). Jednakże również w tym przypadku, aby umożliwić Państwu korzystanie z witryny możemy uzyskać określone informacje, w tym zawierające dane osobowe. Ponadto na tej Stronie Internetowej korzystamy również z narzędzi umożliwiających nam lepsze dostosowanie strony do użytkownika oraz określenie preferencji wyszukiwania, w tym również informacje umożliwiające profilowanie użytkownika.

Dane logowania: Kiedy odwiedzają państwo naszą Stronę serwer automatycznie przechowuje nazwę domeny lub adres IP komputera (zazwyczaj komputera dostawcy usług internetowych), w tym datę, godzinę i czas trwania wizyty, odwiedzane podstrony / adresy URL oraz informacje na temat przeglądarek używanych do przeglądania naszych stron.

Pliki cookies: Podobnie jak wielu innych operatorów używamy plików cookies, aby uczynić naszą stronę jak najbardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce. Pomagają one zidentyfikować podczas wizyty na naszej Stronie pewne preferencje odwiedzających ją użytkowników i odpowiednio dostosować do nich jej treść. Większość plików cookies, z których korzystamy, to pliki tymczasowe. Są one automatycznie kasowane, gdy Państwa wizyta na naszej stronie dobiegnie końca. Jednakże używamy także stałych plików cookies. Służą one do podnoszenia jakości użytkowania Strony, a także mogą być używane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze gromadzone pliki cookies.

Cookies tymczasowe (session cookies) – instalowane na urządzeniu na czas korzystania z sesji, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki, pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki).

Cookies własne (first-party cookies) – umieszczane przez nas w celu umożliwienia prawidłowego działania witryny, zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności (np. odpowiednie wyświetlanie stron, zakładek), konfiguracji, weryfikacji autentyczności i niezawodności działania usługi.

Cookies trzecie (third-party cookies) – możemy korzystać z zewnętrznych narzędzi, dostarczanych przez podmioty trzecie, w szczególności do celów statystycznych (np. w ramach korzystania przez nas z Google Analitics).

Instalowane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych na Państwa urządzeniu. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies, zachęcamy Cię do odwiedzenia takich stron jak:

http://www.allaboutcookies.org

Zobacz czym są pliki cookies

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania ich za pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu, jest za Państwa uprzednią zgodą. Zgoda nie dotyczy jednak sytuacji, gdy stosujemy cookies w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści na stronie, w aplikacji).

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie, natomiast zawsze możesz zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do Twoich danych, tak aby ciasteczka były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na Państwa urządzenia. W każdej chwili można zmienić swoje ustawienia, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Można skorzystać z poniższych instrukcji:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądarki umożliwia także odrzucenie akceptacji plików cookies. Może to jednak oznaczać, że użytkownik nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony.

Analiza Strony Internetowej przez Google Analytics: W celu nieustannego ulepszania naszej Strony korzystamy z narzędzia Google Analytics służącego do analizy danych internetowych Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze Strony. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z danej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Europie (lub w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu anonimizacji adresu IP, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym użytkownikiem. Dopiero po dokonaniu anonimizacji adresu IP taki skrócony adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP może zostać przesłany bezpośrednio na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony wy-łącznie w wyjątkowych przypadkach. Ta Strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem służącym do anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Google będzie wykorzystywać na rzecz naszej firmy zebrane informacje do oceny korzystania przez użytkownika ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności Strony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Strony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Można wyrazić swój sprzeciw wobec gromadzenia przez nas danych przy wykorzystaniu narzędzi Google Analytics, w szczególności poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce ograniczających gromadzenie plików cookies. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Warto jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez naszą Stronę. Można także uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze Strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę dla przeglądarki dostępną tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Odrzucenie plików cookies to ustawienie, które uniemożliwia zbieranie danych podczas odwiedzania tej Strony w przyszłości.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Analytics można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl i tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

III.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe potencjalnie zawarte w plikach logowania oraz wykorzystywanych narzędziach reklamowych i plikach cookies mogą być przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszej Strony internetowej oraz dostosowania treści, w tym również treści marketingowych, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z prowadzeniem działań umożliwiających komfortowe korzystanie ze strony oraz związany z promowaniem produktów i usług własnych w związku z profilowaniem użytkowników strony w celu wystosowania odpowiedniej reklamy.

IV.

Czy są Państwo zobowiązani do przekazywania danych?

Odwiedzając naszą stronę w sposób automatyczny Państwa dane są gromadzone, w szczególności na podstawie plików cookies. Gromadzenie danych jest niezbędne w celu umożliwienia Państwu korzystanie ze strony.

V.

Kto posiada lub ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać podmioty upoważnione do tego celu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organy kontrolne oraz ścigania w ramach prowadzonych postępowań. Państwa dane gromadzone są również przez dostawcę usług internetowych, hostingodawców, a w przypadku wykorzystywania wymienionych wyżej narzędzi marketingowych, dostęp posiada Google w zakresie wskazanym powyżej.

VI.

Czy korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego?

Tak, możemy wykorzystywać narzędzia do profilowania, w szczególności Google Analitics, opisane powyżej w celu przekazywania spersonalizowanych reklam w ramach promowania produktów i usług własnych oraz analizy ruchu na stronie.

VII.

Jak długo przechowywane są dane?

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tak długo jak zobowiązuje nas do tego przepis prawa lub mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu tych danych, a w takiej sytuacji dokonujemy testu równowagi w celu określenia nadrzędności naszych interesów związanych z przetwarzaniem danych i Twojego interesu jako osoby, której dane dotyczą. Państwa dane osobowe staramy się przechowywać przez okres Państwa wizyty na stronie.

VIII.

Jakie prawa mają osoby, których dotyczą dane?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy w ramach niniejszej stronie, przysługują prawa, aby:

– zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, art. 15 RODO;

– zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;

– zażądać usunięcia danych osobowych, art. 17 RODO; w przypadku, gdy nie ma przeciwskazań prawnych do takiego usunięcia;

– zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, art. 18 RODO;

– skorzystać z prawa do przenoszenia danych, art. 20 RODO; jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy;

– sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art.21 RODO z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

– skorzystać z prawa do niepodlegania decyzji, która opiera się na profilowaniu w przypadku, gdy wywołuje ona wobec tej osoby skutki prawne lub w istotny sposób na nią wpływa, prawo do zakwestionowania tej decyzji i wyrażenia swojego stanowiska, art. 21 RODO.

Powyższych praw można dochodzić, np. poprzez powiadomienie nas korzystając z adresu email osoby zajmującej się ochroną danych osobowych biuro@xdental.pl W przypadku gromadzenia danych przez narzędzia Google powyżej wskazaliśmy Państwu, w jaki sposób mogą Państwo złożyć swój sprzeciw. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi do właściwego organu nadzoru, art. 77 RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).